දසමහා යෝධයන්ගෙන් කෙනෙක්ට කැප කළ සංඛපාල විහාරස්ථානය

බුදුරජාණන්වහන්සේ නමින් තැනුනු වෙහෙර විහාර ගැණිය නොහැකි සංඛ්‍යාවක් ඇති මෙසිරිලක දසමහා යෝධයන් වෙනුවෙන් ඉදි කරන ලද, දසමහා යෝධයන් නමින් පුදන

Read more

පොළොන්නරුව දක්වා වන්දනා චාරිකාවක්

හැමදාම යන විනෝද සහ ත්‍රාසජනක චාරිකාවලින් ඔබ්බට ගිහින් මේ වසරේ වෙනත් ආකාරයක චාරිකාවක් යාමට අප තීරණය කළා.අපගේ වැඩිහිටියන් යන ආකාරයේ

Read more

මන්දාරම්නුවර

පසු ගිය සතියේ අපි ඔයාලට පැවසුවේ සුන්දර ලක්ෂපාන දියඇල්ල නැරඹීමට අප ගීය අයුරුයි. ලක්ෂපානෙන් සමු අරගෙන ආපු අපි නැවතත් සුපුරුදු

Read more
css.php