ඇකඩමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලද චිත්‍රපටයකයට පාදක වුනු අපේ වුනු අපේ රටේ සුන්දරත්වය

ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය ලොවටම පෙන්වූ අවස්ථාවකට පාදක වුනු ස්ථානයක් සොයා යාම තමයි  අද දිනයේ අපගේ සංචාරයේ අරමුණ වූයේ. මෙම සුන්දර…

සේරුවිල සිට ත්‍රිකුණාමලය  දක්වා

සේරුවිල පන්සල වන්දනාමාන කර ගනීමෙන් අනතුරුව අප නැවතත් මාර්ගයට අවතීර්ණ වුණා. ඒ අපගේ ගමනේ අවසන් කොටස වෙතයි. වන්දනාගමනක් ලෙස ඇරඹි…

හිරිවඩුන්න කියන්නේ බුදුන් බුදු වූ ස්තානයමද?

කාලෙකට කලින් ගිය තවමත් අප්‍රසිද්ධ  ස්ථානයක් ගැන විස්තරයක්  අරගෙන අදත් අපි දෙන්නා ආවා ඉරිදා ඇපල් වලින් අපේ ගමන ගැන විස්තර…